صفحه اصلي ارسال پست الكترونيك شركت گاز كنترل پارستماس با ماشركت گاز كنترل پارسنمايندگان فروششركت گاز كنترل پارستائيديه ها و گواهينامه هاشركت گاز كنترل پارسگالري تصاويرشركت گاز كنترل پارسمحصولاتشركت گاز كنترل پارسخدماتشركت گاز كنترل پارسدرباره ماشركت گاز كنترل پارسصفحه اصليشركت گاز كنترل پارس
چك كردن ايميل English افزودن به سايتهاي منتخب شركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارس
شركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارسطرح ها ، پروژه ها و ايده هاشركت گاز كنترل پارس
 
رگلاتورهاي نوع بوتاني
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
 
 
مشاهده تصاوير اين محصول در گالري تصاوير  
كد محصول :POL
 
توضيح محصول :
 

نام 

كد

ظرفيت

فشار خروجي 

وزن خالص

تعداد در كارتن

وزن كارتن

ابعاد بسته بندي

تصوير

رگولاتور بوتان ثابت

POL – F - 691

2 kg/h

33 mbar

0.306 kg

50

16.6 kg

150x250x400 (mm)

رگولاتور بوتان طرح جديد

POL – F -772

1.5 kg/h

33 mbar

0.254 kg

50

13.0 kg

160x240x300 (mm)

رگولاتور بوتان (ايران - ايتاليا)

POL – F -831

1.5 kg/h

33 mbar

0.237 kg

50

13.0 kg

160x240x300 (mm)

رگولاتور بوتان قابل تنظيم

POL - ADJ -701

1.5 kg/h

22 ~ 50 mbar

0.235 kg

40

16.8 kg

200x310x410 (mm)

رگولاتور بوتان قوي (1)

POL – HP -721

12 kg/h

0 ~ 3 mbar

0.600 kg

24

16.0 kg

306x236x350 (mm)

رگولاتور بوتان قوي (2)

POL – HP -801

8 kg/h

0 ~ 2 mbar

0.407 kg

24

13.0 kg

260x200x360 (mm)

رگولاتور بوتان قوي (3)

POL – HP -811

12 kg/h

0 ~ 3 mbar

0.417 kg

30

11.6 kg

306x236x350 (mm)

رگولاتور بوتان قوي با مانومتر

POL – HPB - 722

12 kg/h

0 ~ 3 mbar

0.687 kg

24

17.4 kg

306x236x350 (mm)