صفحه اصلي ارسال پست الكترونيك شركت گاز كنترل پارستماس با ماشركت گاز كنترل پارسنمايندگان فروششركت گاز كنترل پارستائيديه ها و گواهينامه هاشركت گاز كنترل پارسگالري تصاويرشركت گاز كنترل پارسمحصولاتشركت گاز كنترل پارسخدماتشركت گاز كنترل پارسدرباره ماشركت گاز كنترل پارسصفحه اصليشركت گاز كنترل پارس
چك كردن ايميل English افزودن به سايتهاي منتخب شركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارس
شركت گاز كنترل پارسشركت گاز كنترل پارسطرح ها ، پروژه ها و ايده هاشركت گاز كنترل پارس
 
گاورنر
 
جهت بزرگنمایی بروی تصویر کلیک نمائید
 
 
مشاهده تصاوير اين محصول در گالري تصاوير  
كد محصول :GCP83
 
توضيح محصول :


گاورنر
 
 
ويژگي :
گاورنر وسيله اي است كه در سر راه ورودي گازسوز قبل از شير كنترل قرار مي گيرد و وظيفه آن تثبيت فشار ورودي به وسيله گازسوز مي باشد.
براي اين منظور گاورنر مدل GCP83 به صورت خود تنظيم Self Adjusting فشار خروجي را در محدوده معيني به ازاي تغييرات فشار شبكه تنظيم مي نمايد قطعا  عملكرد وسايل گازسوز در فشار نامي 18 mbar منجر به راندمان بالاتر و كاهش آلاينده هاي خطرناك حاصل از احتراق سوخت وسيله گازسوز خواهد شد و همچنين كاركرد ايمن و بدون خطر وسيله را تضمين مي نمايد چرا كه احتراق در فشارهاي بالاتر از فشار نامي وسيله گازسوز منجر به حرارت بيش از حد و افزايش ميزان غير مجاز منوكسيد كربن مي شود كه در مورد اولي مي تواند منجر به آسيب رساندن به قطعات وسيله گازسوز و به تبع آن ايجاد خطر شود و در مورد دوم آلودگي را افزايش داده كه منجر به آسيب رساندن به سيستم تنفس انسان و حتي مرگ خواهد شد.
 
مشخصات فني GCP3 :
 • اين گاورنر بر اساس استاندارد EN88 طراحي و ساخته شده است.
 • كلاسه بندي اين گاورنر رده B گروه 2 مي باشد.
 • براي استفاده از گازهاي طبيعي و يا مايع پيشنهاد مي شود.
 • اين گاورنر نياز به سرويس و تعميرات ندارد.
 • دماي كاركرد آن C° 80 تاC° - 15 مي باشد.
 • اتصالات پيچي آن مطابق استاندارد DIN 2999 PART 1 ISO7-1 مي باشد.
 • محدوده دبي گاورنر بر اساس دبي هوا m3/h8 1٫ تا Q=0.5 مي باشد.
 • دبي نامي گاورنر براي اختلاف فشار ورودي و خروجي m3/h,ΔP = 2.5 mbar1٫5 براي هوا مي باشد.
 • ابعاد اتصالات ورودي و خروجي RP 3/8" مي باشد.
 •  حداكثر فشار ورودي Pi=100 mbar مي باشد.
 • محدوده فشار خروجي PO=2.5-30 mbar مي باشد (بر اساس نوع فنر).
محدوده فشار خروجي :

محدوده فشار خروجي متفاوتي با تعويق فنر قابل حصول است كه در اين محدوده ها براي تغيير فشار با در دست داشتن نياز مشتري و براساس وسيله گاز سوز موردنظر در مسير خروجي مي توان با برداشتن در پوش و تنظيم پيچ تنظيم پلاستيكي فشار خروجي مورد نياز را به دست آورد و بر اساس نوع فنرها كه سازنده گاورنر (گاز كنترل پارس) براي هر فشار خروجي طراحي نموده است محدوده فشار خروجي تنظيم و ارائه نمايد.

شرايط نصب :

گاورنر GCP83 در هر وضعيتي قابل نصب است و از لحاظ جهت چرخشي آن محدوديتي ندارد.
 
جهت بزرگنمایی بروی تصویر کلیک نمائید